Kommunikációs tréning

shutterstock_125338145Nyilvántartásba vételi szám: E-000502/2014/D001

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015.02.23.

Képzési kör: D

 A résztvevők a képzés során a hétköznapi életben és a munka világában is hasznosnak bizonyuló kommunikációs ismeretekre tesznek szert, megismerkednek a verbális és non-verbális kommunikáció sajátosságaival, funkcióival, fejlődik a csoportos gondolkodáshoz és döntéshozáshoz kapcsolódó készségük. Hatékony konfliktuskezelési ismeretekkel lesznek gazdagabbak, illetve elsajátítják a társas befolyásolás sajátosságait. Kialakuló meggyőző képességük segítségével hatékonyabban és célravezetőbben tudják az értékesítési, vezetői területeket képviselni.

 

Tanegységek:

  1. Ön-és társismeret
16 óra
  1. A társas kommunikáció alapjai
16 óra
  1. Konfliktuskezelés
24 óra
  1. Asszertivitás
24 óra
  1. Általános értékesítési ismeretek
40 óra
  1. Általános értékesítés csoporthelyzetben
40 óra

 

Kommunikációs tréning tematikája:

–        Ön-és társismeret

o   önismeret, személyiségfejlesztés,

o   Johari ablak,

o   személyiséglélektani irányzatok, én-identitás,

o   Maslow-piramis

o   a személyiség, személyiségfejlődés,

o   személyiségjellemzők ismerete, mások viselkedésének értelmezése

–        A társas kommunikáció alapjai

o   Kommunikációs alapfogalmak, elméletek,

o   Grice-féle maximák

o   verbális és non-verbális kommunikáció

o   társas befolyásolás, empátia, meggyőzés, vonzalom

o   csoportos kommunikáció

o   metakommunikáció dimenziói

–        Konfliktuskezelés

o   megelőzését és kezelését segítő kommunikációs eszközök

o   visszajelzés fogalma, funkciói, típusai

o   megfelelő visszajelzés kiválasztása

o   Thomas Killmann konfliktuskezelési modellje

–        Asszertivitás

o   asszertív kommunikáció fogalma

o   asszertív viselkedési sémák megismerése, felismerése

o   asszertív magatartás alapjai, viselkedés módszerei

o   asszertív üzenetek módszerei

–        Általános értékesítési ismeretek

o   meggyőzés, legyőzés, motiváció, manipuláció, befolyásolás fogalma

o   hatékony meggyőzés folyamata,

o   a hatékonyságban közrejátszó motivációk, a motiváció kiválasztása

o   személyes eladás technika kifejlesztése

o   hatékony szemléltetés

o   sikeres tárgyalás fortélyai

o   manipulatív szituációk

–        Általános értékesítés csoporthelyzetben

o   alapvető retorikai ismeretek,

o   a csoportfejlődés szakaszai

o   csoportkohézió meghatározása

o   közéleti kommunikáció céljai

o   leggyakrabban előforduló rögtönzést igénylő megszólalások, és az előkészíthető megszólalások

o   az előadás előre tervezése, összeállítása, a megfelelő stílus kiválasztása

o   megfelelő minőségű és mennyiségű séma kiválasztása

o   figyelemfenntartás

 

A képzés óraszáma: 160 óra

Maximális csoportlétszám: elméleti órák esetén 25 fő, gyakorlati órák esetén 12 fő

Számonkérés formája: a tanegységek végén szóbeli vizsga, a képzés végén írásbeli vizsga

Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum/igazolás: tanúsítvány

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség: nem szükséges
Szakmai végzettség: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: nincs

 

Tervezett indulás: jelentkezők függvényében

Képzés díja: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

Vizsgadíj: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

Intézményünk személyre szabott fizetési konstrukcióval igyekszik segíteni a jelentkezőknek.