Lean alapképzés

shutterstock_287743643Nyilvántartásba vételi szám: E-000502/2014/D002

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015.06.24.

Képzési kör: D

 

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a lean menedzsment alapjaival, megismerje a minőségi munkakörnyezet megteremtéséhez szükséges folyamatokat. Elsajátítja a lean eszközöket, alaptechnikákat, ill. részletes információk birtokába kerül a flow, minőségtechnikák, kommunikációs alapismeretek, és a Kaizen témák tekintetében.

 

Tanegységek:

  1. A lean menedzsment alapjai
16 óra
  1. A minőségi munkakörnyezet megteremtése: 5S
32 óra
  1. Lean eszközök, alaptechnikák
32 óra
  1. Flow
24 óra
  1. Minőségtechnikák, kommunikációs alapismeretek
24 óra
  1. A Kaizen
24 óra

 

Lean alapképzés tematikája:

–        A lean menedzsment alapjai

o   lean menedzsment célja, alapelvei, gondolkodásmódja

o   pazarlásmentes folyamatok

o   stratégiai szint és operatív szint

o   az 5 stratégiai alapelv

o   húzásos, nyomásos, fogyasztásvezérelt rendszerek

o   ellátási lánc menedzsment, terméktervezés

o   tevékenységalapú költségszámítás és a kiegyensúlyozott mutatószámok módszertana

–        A minőségi munkakörnyezet megteremtése: 5S

o   seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke fogalma

o   5S fogalma, célja, bevezetése

o   hatékony munkaterület kialakítása

o   vizuálmenedzsment

–        Lean eszközök, alaptechnikák

o   érték, költség-érték, értékteremtés

o   a 7 veszteség (Shingo Shigeo, Taiichi Ohno)

o   5S, KAIKAKU, KAIZEN, TPM alkalmazási lehetőségei

–        Flow

o   flow és continouos flow

o   push és pull ütemezés filozófiája

o   sorozatgyártás és egydarabos gyártás

o   cellarendszer

o   SOP

–        Minőségtechnikák, kommunikációs alapismeretek

o   minőségbiztosítási rendszerek mérföldkövei

o   minőségbiztosítással kapcsolatos fogalmak (ISO 9000, TQM, stb.)

o   minőségiskolák

o   minőségmenedzsment módszerei

o   kommunikáció elmélet alapvető gondolatai

o   kommunikáció elemei, akadályozó tényezői

o   non-verbális kommunikáció

–        A Kaizen

o   szervezeti kultúra

o   Kaizen célja, alkalmazásának eredményei

o   Kaizen javítások színterei

o   ötletgyűjtés körfolyamata

o   Kaizen tevékenység ciklusai, lépései

o   a Kaizen öt fő eleme

 

A képzés óraszáma: 152 óra

Maximális csoportlétszám: 25 fő

Számonkérés formája: írásbeli vizsga

Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum/igazolás: tanúsítvány

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség: középfokú, érettségi
Szakmai végzettség: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: nincs

 

Tervezett indulás: jelentkezők függvényében

Képzés díja: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

Vizsgadíj: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

Intézményünk személyre szabott fizetési konstrukcióval igyekszik segíteni a jelentkezőknek.