Német C2 1 1 025 – A1-B2 szintig

shutterstock_178311875Nyilvántartásba vételi szám: E-000502/2014/C001

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2014.08.01.

Képzési kör: C

A képzés segítséget nyújt a nyelvi kompetenciák fejlesztésére, az idegen nyelvi kommunikáció KER szintekhez igazodó beszédértés, beszédkészség kialakításához. A képzés célja a német nyelvi íráskészség fejlesztése, grammatikailag helyes kommunikáció kialakítása. Hallás és olvasás utáni szövegértés fejlesztése, illetve az általános nyelvi témakörökben való idegen nyelvi szókincs kialakítása.

 

 

 

Képzés formája: kontaktórás csoportos képzés
Képzés fajtája: általános nyelvi képzés

 

Tanegységek:

KER A1.1. 45 óra
KER A1.2. 45 óra
KER A2.1. 45 óra
KER A2.2. 45 óra
KER B1.1. 60 óra
KER B1.2. 60 óra
KER B2.1. 60 óra
KER B2.2. 60 óra
KER B2.3. 60 óra
KER B2.4. 60 óra

A képzés óraszáma összesen: 540 óra

 

Maximális csoportlétszám: 16 fő

Számonkérés formája: írásbeli feladatok, tesztek és szóbeli felmérés

Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum/igazolás: tanúsítvány

 

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai végzettség: nem szükséges
Szakmai végzettség: nem szükséges

 

Előzetesen elvárt ismeretek:

A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az A1.1. modulhoz nem kapcsolódik bemeneti követelmény. Amennyiben a résztvevő az A1.1. modultól eltérő modulba szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort.

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával (komplex B1) vagy más képzőintézmény által kiállított, ugyancsak 12 hónapnál nem régebbi, azonos programkövetelmény alapján megírt más képző intézmény más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának/tanegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.

 

Tervezett indulás: jelentkezők függvényében

Képzés díja: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

Vizsgadíj: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

Intézményünk személyre szabott fizetési konstrukcióval igyekszik segíteni a jelentkezőknek.