Vezetői hatékonyság fejlesztése

Business leaderNyilvántartásba vételi szám: E-000502/2014/D003

Nyilvántartásba vétel időpontja: 2015.09.21.

Képzési kör: D

 

A résztvevők bővítik vezetői eszköztárukat, új vezetéselméleti/gyakorlati kompetenciákat sajátítanak el,

fűznek össze.

 

 

 

 

 

Tanegységek:

  1. Önismeret, konfliktuskezelés, csoportműködés
16 óra
  1. Vezetői szerep
16 óra
  1. Időgazdálkodás
16 óra
  1. Tárgyalástechnika
16 óra
  1. Lean menedzsment
16 óra
  1. Projektmenedzsment
24 óra

 

Vezetői hatékonyság fejlesztése képzés tematikája:

–        Önismeret, konfliktuskezelés, csoportműködés

o   személyiségtípusok, tipológiák

o   önkép és önértékelés viszonyrendszere

o   különböző nézőpontok egyeztetésének technikái

o   stresszkezelés módszerei

o   csoport, egyén és csoport kapcsolatai

o   viselkedés üzenethordó összetevői

o   csoportos probléma-megoldás technikák

–        Vezetői szerep

o   vezetési elméletek

o   vezetői stílusok

o   hatékony vezetés ismérvei

o   motivációs elméletek, motivációs mátrix

o   munkák delegálása

o   vezetői döntéshozatali mechanizmus

o   hatékony kommunikáció ismérvei

–        Időgazdálkodás

o   hatékony időgazdálkodás eszközei

o   Eisenhower-elv

o   ABC leltár

o   Pareto-elv

o   bioritmus, saját személyes bioritmusunk meghatározása

o   személyes időgazdálkodás növelése, időtervező eszközök használata

o   egyéni teljesítménygörbe meghatározása

–        Tárgyalástechnika

o   win-win tárgyalástípus

o   partner nyilvántartási rendszerek

o   PINKSPOT módszer

o   APRO kérdezéstechnika

o   prezentáció helyes felépítése, készítése

o   tárgyalás különböző szakaszai, felépítése

o   verbális és non-verbális kommunikáció

o   meggyőző érvelés eszköztára

–        Lean menedzsment

o   Lean szemlélet, értékteremtő és értéknövelő hatásai

o   értékáram

o   folyamatos fejlesztésekben rejlő lehetőségek

o   technika-gyűjtemény értékteremtő és értéknövelő hatása

o   hatékonyságnövelés lehetőségei

–        Projektmenedzsment

o   a projekt, indításával és zárásával kapcsolatos feladatok

o   projekttervezés

o   projekt életciklus, projektszakasz

o   projektstruktúra-tervezés technikája

o   projekt eszköztár használata

o   kapacitás-tervezés technikája

o   teljesítmény/minőség-rizikómenedzsment

o   költség- és pénzeszköz menedzsment

o   MS-Project használata

 

A képzés óraszáma: 104 óra

 

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Számonkérés formája: helyzetgyakorlat, és írásbeli vizsga a modulok, valamint a képzés végén

Képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum/igazolás: tanúsítvány

 

A képzés megkezdésének feltételei:

 

Iskolai végzettség: legalább középfokú végzettség
Szakmai végzettség: nem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretek: nincs

 

Tervezett indulás: jelentkezők függvényében

 

Képzés díja: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

 

Vizsgadíj: részletes tájékoztatásért keresse kollegánkat

 

Intézményünk személyre szabott fizetési konstrukcióval igyekszik segíteni a jelentkezőknek.